Přejít na obsah


 

Rychlý kontakt

 • E-mail: info@ersped.cz
 • Telefon: +420 588 005 124
 • Mobil: +420 774 435 585
 • Fax: +420 588 005 125

Navštivte také


Všeobecné podmínky
k přepravě pro dopravce:

 • splatnost 60 dnů po obdržení originálu CMR, potvrzeného zákazníky a faktury
 • vzhledem k daňové povinnosti doručit tyto doklady do 15 dnů po přepravě
 • stojné při přepravě zboží mezi členskými státy EU do 24 hodin na nakládce či vykládce je zahrnuto v ceně
 • pojištění vozidla a nákladu v souladu s úmluvou CMR je předpokladem k převzetí objednávky
 • v případě, že dojde ke změně SPZ, typu vozidla, nedodržení termínu apod., ihned kontaktujte naši společnost
 • přímý kontakt se zákazníkem vyloučen
 • pokud není domluveno jinak, poplatky za silniční daň, celni odbavení, trajekty apod. hradí dopravce